Witamy

Szanowni Państwo,
Niniejszym prezentujemy Kancelarię Audytorską Dudek i Partnerzy Biegli Rewidenci wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 3300.

Pracownicy Kancelarii to zespół biegłych rewidentów, ekspertów finansowo-księgowych, ekonomistów oraz prawników, posiadający ugruntowany poziom wiedzy i kultury zawodowej. Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów.   

Reprezentujemy pogląd, że do prawidłowego wykonania usług niezbędne są:

  • rzetelna wiedza zawodowa
  • umiejętność współpracy z kierownictwem i pracownikami badanej jednostki
  • umiarkowana cena usługi

Współpracę proponujemy już na etapie prac przygo- towawczych i sporządzania sprawozdania finansowego w formie doradztwa i konsultacji w zakresie wątpliwych zagadnień. Pozwala to w wielu przypadkach uchronić jednostki od sporządzania drugiej wersji sprawozdania i ewentualnych konsekwencji związanych ze zmianą finansowego wyniku podatkowego za badany rok sprawozdawczy.  Kancelaria organizuje również szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków, w tym tradycyjnie dotyczące rocznych sprawozdań finansowych.
Nasza Kancelaria jest kancelarią referencyjną firmy DATEV.PL Sp. z o.o., firmy dostarczającej biegłym rewidentom i doradcom podatkowym profesjonalnych rozwiązań  i usług informatycznych. W 2009 r. Kancelaria została niezależnym członkiem PrimeGlobal – międzynarodowego związku firm audytorsko-księgowo-konsultingowych. W 2015 r. zmieniała swoją przynależność i stała się niezależnym członkiem Audittrust- Institute for International Business Advice - instytutu  doradztwa międzynarodowego oraz ANTEA - Alliance of Independent Firms - sojuszu niezaleznych firm. Wyżej wymienione okoliczności potwierdzają stosowanie przez nas wysokich standardów wykonywania zleconych zadań, co zostało docenione również przez naszych klientów.